InVideo Project ID 501pprenderfs 1625154794998

InVideo

Mali Bah Ako Nung Sinabi Ko Sa Madaldal Kung Pinsan Ang Presyo Ng Wedding Dress Ko Kahit Ayaw Ng Mama Ko Na Malaman Nya?
Ano sa tinging nyo? Mali bah sya?

Meron ka bang kwento na hindi ka rin sigurado kung tama o mali?

Please DM us on our FB Page: Mali Bah Ako?
https://www.facebook.com/malibahako

* Please give your opinions RESPECTFULLY.

コメント